Контакти

За допълнителна информация
инж. Румен Роев, тел. 0887405626

Сервизи:
гр. София жк. Слатина до блок 22 в Трафопоста
+359 877047309 - Ивайло Танчев

www.iventigas.com