Аванс Процесор


Всяко гориво се характеризира със специфична скорост на горене. Максималната скорост на горене на бензиновата гориво-въздушна смес е 600 м/сек, на пропан-бутановата - около 450 м/сек, а на метановата - около 350 м/сек. Като цяло скоростта на горене на гориво-въздушната смес на алтернативните горива е по-ниска от тази на бензиновата гориво-въздушна смес…

Виж повече Повече мощност, пробег и ресурс за автомобилите на метан и пропан-бутан